Rádi bychom tímto poděkovali firmě MediLab, která nám zdarma věnovala 2 tis. ks jednorázových roušek, které použijeme zejména na operačních sálech ÚPMD. Velmi si této pomoci vážíme a přejeme vše dobré.