Na základě rozhodnutí MZČR je umožněna přítomnost třetí osoby u porodu!

A to za dodržení několika podmínek. Třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti. Porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením. Poskytovatel zajistí, že bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami. Této osobě bude před vstupem do porodního pokoje nebo boxu změřena teplota, která musí být nižší než  37,0 °C. Důležité také je, že nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19. Třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest. 

Jelikož je přítomnost třetí osoby u porodu umožněna jen v porodnicích, kde je možné uvedené podmínky dodržet a ÚPMD splňuje tyto podmínky bez výjimky a současně také považujeme možnost otce u porodu za důležitou, rozhodli jsme se toto doporučení následovat.

Mimořádné opatření nabývá účinnosti 16. dubna 2020 od 0:00 hodin a nahrazuje tak mimořádné opatření ze dne 27. března 2020.