Vážené kolegyně, vážení kolegové,

letošní rok byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací rokem zdravotních sester a porodních asistentek. Zároveň s tím je 12. květen vyhlášen Mezinárodním dnem zdravotních sester.

V této souvislosti bych chtěl vyjádřit své velké poděkování vám všem, našim sestrám, porodním asistentkám a zdravotnickým pracovníkům za veškerou práci, obdivuhodné pracovní nasazení a úsilí, které každodenně vynakládáte.

Vaše práce je velice důležitá za standardních okolností, o to více v nynějším krizovém stavu v boji s onemocněním Covid-19. Bez Vašeho extrémního pracovního nasazení by tuto hrozbu nebylo možné překonat.

Jsem velice hrdý na úroveň zdravotnické péče našeho ústavu, za kterou vděčím právě vám a dovoluji si popřát pevné zdraví a hodně sil jak v osobním, tak i pracovním životě.

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
ředitel ÚPMD