Především z důvodu minimalizace ohrožení zdraví předčasně narozených dětí je návštěva povolena pouze jedné osobě starší 18-ti let za 24 hodin, a to partnera pacientky nebo jednu osobu žijící ve společné domácnosti.

Návštěva je povolena v délce 60 minut v rámci návštěvních hodin (15–18) tak, aby se mohly vystřídat všechny rodičky při zachování nutných epidemiologických nařízení.

Od pondělí 15.6.2020 je rovněž umožněn vstup doprovodu k ambulantním vyšetřením. Vzhledem ke kapacitním možnostem jednotlivých čekáren vyčká doprovod mimo ambulance (nejlépe ve venkovních prostorech) a bude přizván až přímo k vyšetření pacientky.

Od pondělí 15.6.2020 je umožněna přítomnost dul u porodu.

Nadále platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou, nebo respirátorem bez výdechového ventilu, dezinfekce rukou a dodržování dvoumetrových rozestupů. Návštěvám a doprovodům s respiračním infektem není vstup s ohledem na zdraví pacientek i personálu dovolen. Stejně tak není zatím dovolen vstup osobám mladším 18 let.

Děkujeme za pochopení.