Při vstupu hlavním schodištěm byla v souvislosti s Covid-19 a se zrušením triage u recepce nainstalována infrakamera na bezkontaktní měření teploty. Kamera nijak nezaznamenává a neukládá žádné údaje, pouze v reálném čase vyhodnocuje vyzařovanou teplotu a upozorňuje zvukovým signálem na překročení zadaného tolerančního maxima.

Příchozí projdou vyznačeným koridorem tak, aby infrakamera byla schopná správně vyhodnotit změřená data. Pokud bude naměřená teplota vyšší než zadané kriterium, bude o tom dotyčná osoba zpravena ostrahou recepce a bude cca po 3 minutách provedeno kontrolní měření kamerou, případně měření ručním bezdotykovým teploměrem, pro vyloučení chyby.

Postup při potvrzení zvýšené teploty:

  1. pacient – bude odeslán do izolační místnosti , kde se telefonicky spojí s gynekologickou ambulancí nebo porodním sálem
  2. návštěva – nebude do ÚPMD vstupovat a odchází