Podmínky: zdravé ženy do 35 let s minimálně středoškolským vzděláním. Za ušlý zisk v době Vaší nepřítomnosti v zaměstnání spojený s návštěvami v našem centru Vám vyplatíme 30 000 Kč, jinak je darování dobrovolné a nelze za něj dostat finanční odměnu. Objednávat se můžete v dopoledních hodinách na tel. čísle 296511130.

Předem děkujeme za naše pacientky, které od Vás vajíčka dostanou, a tím se jim splní jinak nesplnitelný sen.

Za kolektiv IVF ÚPMD MUDr. Jitka Řezáčová, vedoucí centra asistované reprodukce