Změna termínu!

Milé kolegyně, milí kolegové,
s ohledem na epidemiologickou situaci pokračující pandemie COVID 19 a nově přijatá opatření byl workshop New Frontiers in Neonatology – Protect Fetal and Neonatal Brain Development přeložen na 3. 9. 2021. Program workshopu zůstává beze změn. Věříme, že v příštím roce proběhne populární workshop v tradičním formátu, s osobní přítomností významných zahraničních lektorů a s možností neomezeného pohybu účastníků na odděleních Ústavu pro péči o matku a dítě.

Kolegové, kteří již zaplatili registrační poplatek, budou kontaktováni na začátku září a bude s nimi domluven individuální postup (vrácení registračního poplatku, převedení poplatku na příští rok ev. účast na jiné odborné akci pořádané ÚPMD Podolí).

V úctě a s přáním všeho dobrého

Zbyněk Straňák