V souvislosti s nárůstem případů COVID pozitivních pacientů vydává ředitel ÚPMD s okamžitou platností zákaz návštěv na všech odděleních ÚPMD a zákaz doprovodů pacientek na vyšetření.
Zákaz se netýká přítomnosti otce u porodu.