Již 14 let společnost CENTRAL GROUP předává Nadačnímu fondu pro zdraví dětí garanční šek v hodnotě 1.000.000,- Kč. Za tuto dobu fond podpořil již 175 projektů. Darované peníze pomáhají hlavně výzkumu a vzdělávání v oblasti péče o zdraví matek a jejich dětí a pořizování moderního vybavení nemocnice. K zavádění světových poznatků do praxe přispívá zejména účast českých lékařů na odborných kongresech, konferencích a stážích v zahraničí. Vzhledem ke koronavirové krizi a omezení možností cestovat, směřovaly v loňském roce peníze hlavně na nákup nových přístrojů a ochranných prostředků pro personál.

Každý rok probíhá předání symbolického šeku v rámci charatitavního galavečera v Obecním domě. Letos poprvé šek slavnostně předal předseda představenstva
Mgr. Dušan Kunovský, LL.M. vedení a řediteli ÚPMD doc. MUDr. Jaroslavu Feyereislovi, CSc. přímo v naší nemocnici v Praze Podolí.

„Aktuální stav a výsledky naší práce by byly nemyslitelné bez pomoci Nadačního fondu pro zdraví dětí a jejího nejvýznamnějšího donátora, společnosti Central Group. Bez této pomoci bychom nebyli tam, kde nyní jsme. Velmi si vážíme této letos již čtrnáctileté spolupráce a děkujeme Nadačnímu fondu pro zdraví dětí za ohromnou podporu a pomoc umožňující rozvoj a dosažení našich nejvyšších odborných cílů v oblasti špičkové péče o matku a dítě,“ uvedl ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Mnohokrát děkujeme.