Na podkladě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 6.4.2021, které nabývá účinnosti dne 12.4.2021, si vás dovolujeme informovat o změnách na porodnicko-neonatologickém oddělení ÚPMD Podolí.

Od 12.4.2021 je povolena při porodu kromě otce dítěte i přítomnost duly po splnění následujících podmínek:

  • doprovodná osoba není v izolaci, karanténě a nemá příznaky virového onemocnění
  • po celou dobu přítomnosti na porodním sále používá respirátor FFP2 bez výdechového ventilu
  • absolvovala nejdéle 72 hodin před zahájením přítomnosti u porodu PCR nebo antigenní test s negativním výsledkem a donese o tom písemné potvrzení z odběrové laboratoře
  • nebo má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid 19 a od aplikace 2. dávky (v případě jednodávkové vakcíny od aplikace 1. dávky) uplynulo nejméně 14 dní
  • nebo v době 90 dnů před návštěvou porodního sálu prodělala onemocnění Covid 19 a doloží o tom doklad

Návštěvy na lůžkovém poporodním oddělení nejsou ani nadále povoleny, a to z důvodu přetrvávajícího rizika přenosu infekčního onemocnění Covid 19. Vzhledem k přítomnosti vážně nemocných pacientů, včetně těžce nezralých novorozenců, kteří jsou velmi ohroženi, prosíme o pochopení tohoto zákazu. Pevně věříme, že při dalším zlepšení epidemiologické situace bude možné uvolnit i tento zákaz návštěv.