Upozorňujeme pacientky, že z důvodu pravidelného generálního úklidu a malování, bude ve dnech 30.5. 2021 – 4.6. 2021 zavřený porodní sál. Uzavření porodního sálu ÚPMD je naplánováno jen na nezbytně dlouhou dobu, a to v termínu dle koordinovaného plánu uzávěr porodních sálů pražských porodnic. V případě nutnosti využijte tedy jiné zdravotnické zařízení.

Děkujeme za pochopení.