Očkování těhotných žen proti covid 19

Podle doporučení České vakcinologické společnosti a České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP  a na základě mezinárodních doporučení je očkování těhotných žen možné.

Těhotné ženy  mají stejné riziko nákazy covid 19 jako netěhotné, mohou však mít závažnější průběh. U většiny těhotných je průběh lehký nebo zcela bezpříznakový. Vyšší riziko závažného průběhu mají ženy v třetím trimestru těhotenství. Ve třetím trimestru stoupá u covid pozitivních  riziko předčasného porodu. K rizikovým faktorům  pro závažný průběh onemocnění patří obezita, věk nad 35 let, diabetes mellitus, hypertenze apod.

Těhotné ženy s onemocněním covid 19 mají vyšší riziko předčasného porodu.

Rozhodnutí o očkování je individuální volbou každé těhotné. Očkování je vhodně zejména pro ženy s vyšším rizikem nákazy a u žen se zvýšeným rizikem závažného průběhu.

Načasování očkování

Očkování stimuluje imunitní odpověď bez ohledu na fázi těhotenství.

Obecně je očkování doporučeno po 12. týdnu těhotenství. Při zjištění těhotenství po 1. dávce je vhodné podat 2. dávku po 12. týdnu těhotenství. Očkování je možné i bezprostředně po porodu.

Před očkováním není nutné provádět těhotenský test.

Při plánování  těhotenství není nutné po očkování těhotenství oddalovat.

Očkování kojících žen

Podle doporučení České vakcinologické společnosti a České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP  a na základě mezinárodních doporučení je očkování kojících žen možné.

Vakciny na základě mechanismu svého účinku nejsou považovány za rizikové.

Dosud provedené studie ukazují přenos protilátek prostřednictvím  placenty a  mateřského mléka.

Očkování těhotných a kojících žen  by tak mohlo poskytnout ochranu jak matce, tak dítěti před onemocněním covid 19.