Nadace ČEZ svým darem podpořila projekt „Optimalizace péče o kriticky nemocné novorozence“ (STE EPP 258_19). Pořízení mobilního a moderního přístroje na měření srdeční činnosti (elektrokardiografie) umožní včasnou diagnostiku a léčbu u novorozenců s poruchami srdeční činnosti a vrozenými vývojovými vadami srdce.

Jménem Ústavu pro péči o matku a dítě děkuji nadaci ČEZ za podporu.

Prof. MUDr. Zbyněk Straňák, PhD., MBA
Primář novorozeneckého oddělení