S cílem zvyšování kvality a standardizace poskytování hrazených služeb ve vazbě na odborná doporučení a dlouhodobou spolupráci s Českou gynekologicko-porodnickou společností ČLS JEP a v návaznosti na výsledky Dohodovacího řízení pro rok 2022 ve skupině poskytovatelů akutní lůžkové péče si Vás dovolujeme informovat o zavedení nového úhradového mechanismu. Podrobnosti uvádí dopis VZP – agregovaná platba (pdf).