Přítomnost duly u porodu

Vzhledem k přetrvávajícímu riziku nákazy Covid-19 bude od 15. 9. 2021 na základě mimořádného opatření MZ ČR ze dne 22. 5. 2021 umožněna přítomnost dulám u porodu pouze s negativním antigenním nebo PCR testem, který není starší než 48 hodin, minimálně 2 týdny po ukončení očkování nebo v době 180 dní po pozitivním testu na Covid-19.

Všechny tyto skutečnosti (test, očkování nebo prodělané onemocnění) dula doloží při přijetí  při přijetí na porodní sál.

Návštěva na oddělení bude umožněna po odevzdání kopie testu, který není starší než 48 hodin, certifikátu o očkování (2 týdny po dokončeném očkování) nebo dokladu o prodělaném onemocnění v době 180 dní po pozitivním PCR testu.

Délka návštěvy by měla být kratší než 60 minut a to v čase mezi 16. – 18. hodinou.

V tomto časovém intervalu je vhodné, aby se na pokoji vyskytovalo co nejméně osob  a návštěva na jednom pokoji neprobíhala současně u více pacientek najednou (předchozí domluva pacientek). Návštěvy probíhají pouze na pokojích pacientek.

Dětem není vstup na oddělení umožněn.

Doprovody k ambulantním vyšetřením budou umožněny osobám s negativním PCR nebo antigenním testem, který není starší 48 hodin. Dále osobám 2 týdny  po kompletním očkování či po prodělaném onemocnění Covid-19 v době 180 dní po pozitivním PCR testu.

Potvrzení o výsledku testu či certifikát předkládejte na recepci příslušného oddělení.

Děkujeme za pochopení