Vysvětlivky: režim OTP zahrnuje osoby plně očkované (alespoň 2 týdny po 2. dávce u dvoudávkové vakcíny), osoby v době 180 dní po pozitivním testu na Covid-19 nebo osoby s platným  testem (platnost antigenního testu je nyní 1 den, platnost PCR testu 3 dny).

Přítomnost otce  u porodu:

Vzhledem k zvyšujícímu se riziku nákazy Covid-19 bude umožněna přítomnost otce u porodu pouze při splnění režimu OTP. Ve výjimečných případech bude možné provést test otce při přijetí na porodní sál. Antigenními testy při přijetí budou rovněž testovány všechny rodičky s výjimkou očkovaných, po prodělané nemoci nebo s platným testem.

Přítomnost duly u porodu

Přítomnost duly u porodu bude umožněna pouze osobám v režimu OTP.

Všechny tyto skutečnosti (test, očkování nebo prodělané onemocnění) rodička, otec nebo dula doloží při přijetí při přijetí na porodní sál.

Návštěva na oddělení bude umožněna pouze osobám v režimu OTP, tedy  odevzdání kopie platného testu, certifikátu o očkování (2 týdny po dokončeném očkování) nebo dokladu o prodělaném onemocnění v době 180 dní po pozitivním PCR testu.

Návštěva je možná pouze na pokojích matek. Délka návštěvy by měla být kratší než 60 minut a to v čase mezi 16. – 18. hodinou. Dětem není vstup na oddělení umožněn.

Doprovody k ambulantním vyšetřením budou umožněny pouze osobám v režimu OTP, tedy s platným negativním testem, po kompletním očkování či po prodělaném onemocnění Covid-19 v době 180 dní po pozitivním PCR testu.

Potvrzení o výsledku testu či certifikát předkládejte na recepci příslušného oddělení.

Návštěva rhb oddělení bude umožněna pouze osobám v režimu OTP, tedy s platným negativním testem, po kompletním očkování či po prodělaném onemocnění Covid-19 v době 180 dní po pozitivním PCR testu.

Návštěva předporodních kurzů prezenční formou bude umožněna pouze osobám v režimu OTP, tedy s platným negativním testem, po kompletním očkování či po prodělaném onemocnění Covid-19 v době 180 dní po pozitivním PCR testu. 

Cílem všech těchto opatření je snížit riziko nákazy Covid- 19 pro pacienty i zaměstnance ÚPMD. Nedílnou součástí těchto opatření je dodržování standardních protiepidemických opatření (dezinfekce rukou, dodržování vzdáleností a nošení respirátorů typu FFP2). Chirurgické ani látkové roušky v budově ÚPMD povoleny nejsou.

Děkujeme za pochopení.