Na základě mezioborového stanoviska České společnosti anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny č. 24/2021 bude ÚPMD vyžadovat před plánovanými operacemi se středním nebo vysokým rizikem pooperačních komplikací očkování proti onemocnění Covid-19. Důvodem je zvýšené riziko těžkého průběhu případného onemocnění Covid-19 v pooperačním průběhu. Neočkované pacientky budeme operovat pouze po podpisu negativního reverzu, ve kterém budou tato rizika popsána.