Od 1. 1. 2022 začíná dvouletý pilotní program screeningu spinální svalové atrofie (SMA) a těžkých kombinovaných imunodeficiencí (SCID) u novorozenců. Dvě výše uvedená  závažná onemocnění se budou vyšetřovat ze stejného vzorku krve jako dosud prováděný novorozenecký screening metabolických vad (tzv. „ odběr z patičky“), rozšíří se pouze rozsah vyšetření. K zařazení Vašeho dítěte do programu budeme potřebovat Váš písemný informovaný souhlas, který obdržíte v těhotenské poradně nebo na porodním sále při přijetí k porodu.

Podrobnější informace k tomuto novému vyšetření najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.