Návštěvní doba na oddělení šestinedělí a oddělení rizikového těhotenství je od 14 do 18 hodin na chodbě, v době od 15 do 16 hodin je umožněna na pokojích. Návštěvy dětí do 10 let na pokojích nejsou z důvodu rizika přenosu dětských infekčních onemocnění možné.

Na nadstandardní pokoje je možný vstup kdykoliv do 22 hodin.

Návštěvy mimo uvedené hodiny jsou možné s ohledem na potřebu odpočinku nedělek a těhotných pouze po individuální domluvě. Návštěvní doba na oddělení gynekologie je od 13 do 19 hodin.