Preventivní testování všech pacientek před plánovanými výkony na covid-19 v ÚPMD bude ukončeno ke dni 22.5.2022.
U rizikových pacientek bude provedení testu záviset na individuálním posouzení indikujícího lékaře či praktického lékaře pacientky.
Testování indikovaných pacientek bude zajišťovat gynekologická ambulance ÚPMD.

Výše uvedená pravidla mohou být změněna na základě vývoje epidemiologické situace.