Upozorňujeme pacientky, že z důvodu pravidelného generálního úklidu a malování, bude ve dnech 29.5.2022 – 5.6. 2022 zavřený porodní sál. Uzavření porodního sálu ÚPMD je naplánováno jen na nezbytně dlouhou dobu, a to v termínu dle koordinovaného plánu uzávěr porodních sálů pražských porodnic. V případě nutnosti využijte tedy jiné zdravotnické zařízení.

Děkujeme za pochopení.