Vzhledem ke stoupajícímu počtu onemocnění Covid-19 doporučujeme omezit délku návštěvy i počet osob u pacientek. Pro pacientky i návštěvy i nadále platí doporučení pravidla 3R (respirátor – rozestup – ruce).