V návaznosti na úvahu doc. RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. „Necitlivý přístup v pražských porodnicíc. Díky porodním domům ubude traumat z porodu.“ ze dne 31.srpna 2022 bychom rádi uveřejnili naši reakci k tomuto tématu.

„Text pana Hudečka je typickým nekvalifikovaným projevem neinformované laické osoby. Negativní osobní zkušenost několika žen chce řešit porodními domy a vedením porodů porodními asistentkami bez bazální znalosti předpokladů pro „bezpečný porod“. Bez ohledu, jak budeme zařízení nazývat, zda porodnice, nebo porodní dům, jeho bezpečnost je dána dostupností odborného personálu a provozně technického zázemí. Základním předpokladem je okamžitá dostupnost operačního vedení porodu (císařský řez, kleště), celková anestezie, krevní transfúze, neonatologická péče zahrnující resuscitaci novorozence a dostupnost prostředků pro péči o kriticky ohroženého novorozence. Pokud porodní dům nebude disponovat těmito parametry, nemůže být nikdy bezpečným místem pro porod. Nevhodné chování personálu je selháním komunikace jednotlivců, nikoliv institucí.

Indikátorem stavu a kvality porodních domů v Praze je porodní dům ve Vysočanech.“

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Ředitel ÚPMD

MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.
Náměstek pro vzdělávání