První kolo voleb prezidenta republiky se koná 13. – 14.1.2023 a případné druhé kolo voleb prezidenta republiky se koná 27. – 28.1.2023.

Volby prezidenta republiky se můžete zúčastnit i během Vaší hospitalizace, pokud o to projevíte zájem a budete splňovat podmínky:

  • Vaše trvalé bydliště spadá do volebního okrsku Městské části Praha 4 – 4097 – stačí Vám platný občanský průkaz nebo cestovní pas,
  • máte voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz se týká obou kol prezidentských voleb, a tak volič nemusí žádat o průkaz dvakrát. V případě, že chce hlasovat pouze ve druhém kole, jsou příslušné lhůty týkající se žádosti o voličský průkaz o týden posunuty.
Požádat o voličský průkaz může volič ode dne vyhlášení volby prezidenta (29.12.2022 – pro I. kolo nebo 25.1.2023 – pro II. kolo) elektronicky, písemně nebo osobně na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště.

  • Elektronicky může zažádat o voličský průkaz pouze člověk, který disponuje datovou schránkou.
  • Písemná žádost musí být doručena nejpozději sedm dnů přede dnem voleb, to znamená týden před volbami v pátek 6.ledna 2023 v 16:00 hodin. Podání v listinné podobě musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče.
  • Osobně je možné o voličský průkaz požádat nejpozději dva dny přede dnem voleb, to znamená ve středu 11.ledna 2023 do 16:00 hodin.

Obecní úřad předá voličský průkaz voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího průkaz.