Vzhledem k zhoršující se epidemii respiračních infekcí v současné době doporučujeme nechodit na návštěvy do naší nemocnice s nastydnutím, omezit počet návštěvníků na nezbytnou míru a nosit v průběhu návštěvy respirátor nebo ústenku. Všechna tato opatření přispějí k ochraně našich pacientek, novorozenců i zdravotníků.

Děkujeme za pochopení.