5. 5. 2023 si budeme připomínat Světový den hygieny rukou.

Správně prováděná dezinfekce rukou v nemocnici chrání jak pacienty, tak personál i návštěvy. Je to nejlevnější a velmi účinná prevence před infekcemi.

Při této příležitosti si budete moci 4. 5. 2023 v ÚPMD od 9 do 12 hodin prakticky vyzkoušet pomocí fluorescenční lampy, zda si dezinfekci rukou provádíte správně.

Nelze nevzpomenout lékaře Ignáce Filipa Semmelweise (1818 -1865), který si už v r. 1844 povšiml ve vídeňské porodnici zajímavého faktu. Ve dvou porodnických pavilonech stejné kliniky se nápadně lišila úmrtnost šestinedělek na horečku omladnic . V části, ke které přiléhala pitevna a kam docházeli lékaři, byla vysoká, v části, kde porody vedly porodní asistentky, byla významně nižší. Tuto skutečnost si dal do souvislosti s tím, že medici a lékaři rovnou z pitevny přicházeli k porodům a vyvodil tak, že důkladná hygiena rukou po práci na pitevně a před vyšetřením matky by měla výskytu onemocnění zabránit (úmrtnost na horečku omladnic v 19. století dosahovala výše 30 %). Zavedl povinné mytí rukou chlorovým vápnem a úmrtnost rodiček rázem klesla.

Nakonec zmínka na podobné téma je již v Bibli ve 4. knize Mojžíšově – každý, kdo se dotkl mrtvoly, byl sedm dnů považován za nečistého. Musel podstoupit proces očišťování, při kterém se vykoupal a vypral své oděvy. Během té doby se nesměl dotýkat ostatních.