12. květen je každoročně věnován oslavě práce zdravotních sestřiček, obdivu k nim a poděkování za jejich práci.

Vzdejte dnes společně s námi dík všem sestřičkám a zejména těm našim v Podolí. Vážíme si jejich práce, empatie, trpělivosti, ochoty pomáhat v každé situaci a profesionality.

Zdravotní sestry hrají klíčovou roli v celém zdravotním týmu. Poskytují péči a povzbuzení, podporují nejen pacienty, ale i jejich rodiny při řešení často velmi náročných životních situací.

Milé sestřičky, děkujeme, že jste tady pro naše pacientky a malé pacienty!