Upozorňujeme pacientky, že z důvodu pravidelného generálního úklidu a malování, bude ve dnech 29. 5. – 4. 6. 2023 uzavřen porodní sál. Uzavření porodního sálu ÚPMD je naplánováno jen na nezbytně dlouhou dobu, a to v termínu dle koordinovaného plánu uzávěr porodních sálů pražských porodnic. V případě nutnosti využijte tedy, prosím, jiné zdravotnické zařízení.

Děkujeme za pochopení.

Milé maminky,
ihned po skončení uzavření porodního sálu se na vás budeme v Ústavu pro péči o matku a dítě opět těšit.