Operační program Zaměstnanost plus

Číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_034/0000728

Název projektu: Dětská skupina Šemík

Priorita:1 Budoucnost práce

Cíl politiky: 4 Více sociální a začleňující Evropa – provádění Evropského pilíře sociálních práv

Specifický cíl:1.2 c) Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné pomocí přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby

Výzva č. 03_22_034 Financování provozu dětských skupin ve veřejné správě

 

Cílem projektu je podpora stability již existující dětské skupiny a vytvoření časového prostoru pro vyjednání koordinovaného přístupu v rámci veřejné správy k systémové změně v oblasti provozního financování.

Dalšími cíli projektu jsou:

  1. rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi,
  2. pomoci zaměstnancům žadatele při návratu z rodičovské dovolené, kdy díky vlastní dětské skupině Ústavu pro péči o matku a dítě zaměstnanci nebudou muset soupeřit o místo ve volně přístupných zařízeních pro péči o děti předškolního věku,
  3. další provoz dětské skupiny, jejíž existence je zaměstnanci a zaměstnankyněmi vracejícími se po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání vnímána jako „zaměstnanecký benefit“.

Cílů projektu bude dosaženo do data ukončení realizace projektu, tedy do 31. 12. 2024. Výstupem projektu bude 12 zaměstnanců Ústavu pro péči o matku a dítě, kteří využijí možnosti umístit dítě v dětské skupině v místě zaměstnání.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 3 480 790,38Kč.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.