Ústav pro péči o matku a dítě sídlí v nádherném komplexu několika budov, které byly dostavěny krátce před vypuknutím I. světové války. Iniciátorem celé honosné stavby byl prof. MUDr. Rudolf Jedlička, který přišel s nápadem na výstavbu moderního ústavu, tzv. Pražského sanatoria, které sloužilo především bohatší klientele. V roce 1914 došlo k finálnímu dokončení stavby. Takže se ani nenadějeme a za rok budeme slavit 110. výročí.

Téhož roku 28. června byly brány tehdejšího rehabilitačního sanatoria slavnostně otevřeny. Budovu navrhl významný architekt Rudolf Kříženecký. Dobový architektonický návrh počítal nejen s odbornými ústavy, ale i s operačními sály, salónní síní určenou vodoléčbě, uhličitým koupelím a dalším lázeňským procedurám. Tehdejší návrh byl na svou dobu velmi promyšlený a počítal s orientací pokojů na jih, kdežto operační sály byly orientovány na sever. Po vypuknutí války hrozilo, že sanatorium bude změněno ve vojenský lazaret, k čemuž také nakonec došlo pod patronací Červeného kříže.

Během II. světové války byl areál budov zabaven německou okupační správou a sloužil jako vojenská ozdravovna pro příslušníky jednotek SS. Po druhé světové válce byl areál nakrátko přeměněn na léčebnu pro nemocné s tuberkulózou, kteří se vrátili z koncentračních táborů.

Po skončení II. světové války a rekonstrukci objektu bylo rozhodnuto o zřízení zdravotnického zařízení zaměřujícího se na péči o matky a jejich děti. V roce 1951 došlo k založení výzkumného zdravotnického Ústavu pro péči o matku a dítě spojením III. gynekologicko-porodnické kliniky a Kliniky péče o kojence. Cílem tohoto kroku bylo propojit lékařskou péči na úrovni gynekologie a pediatrie, k čemuž došlo na území Československa poprvé. Prvním ředitelem Ústavu pro péči o matku a dítě byl MUDr. Jiří Trapl. Současným ředitelem je pan doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Za laskavé zapůjčení fotografií děkujeme Historickému archivu Jedličkova ústavu.