Tudy do vaší ordinace a na porodní sál. Designérský výzkumný projekt pomůže vyvinout orientační systém, který usnadní orientaci v Podolské porodnici.

„V Ústavu pro péči o matku a dítě se snažíme stále zkvalitňovat služby a péči o naše pacientky i návštěvníky. Uvědomujeme si, že návštěva zdravotnického zařízení může být stresovou záležitostí, a proto je naší prioritou tyto situace pacientům co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit. I proto jsme uvítali iniciativu organizace Czechdesign. Věříme, že společně najdeme elegantní a efektivní způsob, jak tyto služby v našem zařízení vylepšit,“ říká doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD.

Zaměřeno na service design

Czechdesign má za cíl prostřednictvím komplexního výzkumu definovat potřeby klientů, ale i zaměstnanců zdravotnického zařízení a pomocí designérského dialogu a participativních designérských metod vytvořit studii, která navrhne způsoby zlepšení systému wayfindingu zohledňující potřeby zapojených aktérů, a to včetně pacientů se specifickými potřebami.

„Jádro leží v procesu nazvaném designové myšlení, který obsahuje uživatelský výzkum a testování. Věříme, že svou iniciativou pro orientační systémy v nemocnicích posuneme český design na novou úroveň a umožníme tak zlepšení kvality služeb poskytovaných v oblasti zdravotnictví, vyšší komfort a lepší orientaci pacientů a méně zátěže pro personál nemocnice,“ komentuje ředitelka Czechdesignu Jana Vinšová.

Z výsledků výzkumu vznikne studie, která bude sloužit jako zadání soutěže pro architekty a designéry pro navrhování komplexního systému kombinujícího navigační, orientační i informační systémy do logického, jasně hierarchizovaného a jednotného celku. „Systém wayfindingu bude zahrnovat ukazatele, šipky, mapky a plánky či schémata a další orientační body, které napomohou lépe se zorientovat v rozsáhlém komplexu budovy,“ dodává Jana Vinšová.

Výsledky výzkumu, z nichž vzejde zadání designérské soutěže, by měly být známy na podzim tohoto roku.