1. 7. 2023 jsme spustili pro nastávající maminky online registraci k porodu!

OSOBNÍ NÁVŠTĚVA K POTVRZENÍ REGISTRACE NENÍ NUTNÁ!

Registrujte se prosím elektronicky ideálně v termínu mezi 14. – 24. týdnem těhotenství (14+0 až 24+0). “Tlačítko” (registrace těhotných k porodu) najdete na hlavní stránce www.upmd.eu.

V případě vážných důvodů se lze registrovat i v pozdějším období. Po vyplnění registračního formuláře obdržíte e-mailem potvrzení Vaši registrace.

Následně se na Vás těšíme v prenatální poradně před porodem, ideálně v termínu mezi 36. – 37. týdnem těhotenství na sepsání zdravotnické dokumentace a vstupní vyšetření (Check in).

Objednání do prenatální poradny je vždy na doporučení ošetřujícího gynekologa.

Samozřejmě v případě akutního problému, lze využít našich služeb v prenatální poradně nebo na porodním sále kdykoliv během těhotenství.

TĚŠÍME SE NA VÁS!