Program: Národní plán obnovy
Pilíř: Digitální transformace
Komponenta: 1. 2 Digitální systémy veřejné správy
Název projektu: Posílení kybernetické bezpečnosti Ústavu pro péči o matku a dítě
Registrační číslo projektu: CZ.31.1.01/MV/23_57/0000057
Doba realizace projektu: 1. 4. 2020 – 31. 05. 2026
Reforma/investice: Investice 3: Kybernetická bezpečnost, výzva č. 25
Cíl: Dokončení projektů vedoucích ke zvýšení počtu informačních systémů, jejichž kybernetická bezpečnost byla posílena v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Finanční rámec projektu:

Celkové způsobilé výdaje na projekt (z NPO): 60 127 684 Kč (bez DPH)
V tom osobní výdaje celkem ve výši: 3 927 051 Kč
Komplementární (vlastní/další zdroje): 1 452 000 Kč (bez DPH)
Výdaje projektu celkem: 73 381 817 Kč (vč. DPH)
DPH: 11 802 133 Kč

Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) získal dotaci v rámci Národního plánu obnovy, výzvy 25 – Kybernetická bezpečnost na projekt s názvem Posílení kybernetické bezpečnosti Ústavu pro péči o matku a dítě.

Cílem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií, je posílení ochrany informačních a komunikačních systémů nemocnice před kybernetickými útoky.

V rámci projektu, realizovaného do května 2026, dojde ke zvýšení kybernetické bezpečnosti technických podpůrných aktiv ÚPMD, a to zejména informačních systémů a informací v nich obsažených za pomoci vhodných funkcí, procesů, služeb a nástrojů tvořených příslušným SW a HW.