Upozorňujeme pacientky, že z důvodu pravidelného generálního úklidu a malování, bude ve dnech 30. 10. – 5. 11. 2023 uzavřen porodní sál. Uzavření porodního sálu ÚPMD je naplánováno jen na nezbytně dlouhou dobu, a to v termínu dle koordinovaného plánu uzávěr porodních sálů pražských porodnic. V případě nutnosti využijte tedy, prosíme, jiné zdravotnické zařízení.

Děkujeme za pochopení.

Milé maminky, ihned po skončení uzavření porodního sálu se na vás budeme v Ústavu pro péči o matku a dítě opět těšit.