Plánované uzávěry porodních sálů na rok 2024

pracoviště období
FN Motol na rok 2024 se uzávěr porodního sálu neplánuje
ÚPMD 27. 05. – 02. 06. 2024, 04. 11. – 10. 11. 2024
FTN na rok 2024 se uzávěr porodního sálu neplánuje
FN Bulovka 07. 10. – 21. 10. 2024
FNKV 16. 09. – 21. 09. 2024
VFN 19. 02. – 03. 03. 2024, 12. 08. – 25. 08. 2024