Dne 29. listopadu 2023 proběhl v Ústavu pro péči o matku a dítě externí audit kvality a bezpečí, ověřující plnění požadavků standardů kvality a bezpečí podle vyhlášky č. 102/2012 Sb. a související platné legislativy. Externí auditoři České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. navštívili zdravotnická i   nezdravotnická pracoviště ÚPMD.
Auditoři měli možnost prostudovat si před auditem směrnice, provozní řády, standardní postupy. Svými dotazy se pak zaměřovali na naplňování stanovených pravidel v praxi.

V rámci úvodního setkání s vedením ÚPMD byli auditoři seznámeni s činností organizace, novinkami a úspěchy ÚPMD.

ÚPMD při externím auditu na pracovištích opět prokázal, že je unikátní a špičkové pracoviště v ČR i EU a Centrum excelence v oboru porodnictví a  gynekologie. Špičková a nadstandardní péče byla ověřena ve všech zkoumaných oblastech: řízení a zvyšování kvality a bezpečí, péče o pacientky i novorozence, péče o zaměstnance i bezpečnost prostředí.

Jménem pana ředitele a celého vedení ÚPMD děkujeme všem zaměstnancům, kteří se auditu zúčastnili a kteří se na něm jakkoliv podíleli, což přispělo k jeho kladnému výsledku.

Znovu se potvrdilo, že naší prioritou je spokojená a zdravá maminka (pacientka) a spokojené a zdravé miminko.

Jsme náležitě hrdí na výsledky naší společné práce, což znovu potvrdil audit.