V současné době stoupá počet onemocnění covid-19 v ČR, jak mezi pacienty, tak mezi zaměstnanci zdravotnických zařízení.

Izolace nemocných se nařizuje v případech  nezbytných k ochraně veřejného zdraví, a proto má naše zdravotnické zařízení povinnost u tohoto onemocnění nařídit sedmidenní izolaci pacientům i zaměstnancům.

U všech přijímaných  pacientů s respirační nákazou se proto provádí antigenní test na covid-19 . V případě nutné hospitalizace jsou pacientky umístěny na izolační pokoj. Návštěvy na tomto pokoji jsou omezeny pouze na 1 osobu denně, vždy s respirátorem a za dodržování ostatních protiepidemických opatření.

Vzhledem k tomu, že chceme ochránit naše pacientky před nákazou a vzhledem k nutnému zajištění izolačních pokojů, může docházet u některých pacientek k překladu z jednoho lůžka na jiné, abychom zajistili bezpečné poskytování zdravotní péče všem, kteří to potřebují.

Dovolujeme si vás upozornit, že návštěvy s jakýmkoliv respiračním infektem jsou vzhledem k ohrožení jak pacientek, tak personálu zakázány.

Návštěvám pacientek a návštěvníkům ÚPMD doporučujeme používat respirátor.