Vážené maminky, pacientky a návštěvníci Ústavu pro péči o matku,
vzhledem k tomu, že se neustále snažíme vylepšovat a modernizovat prostředí, ve kterém poskytujeme hospitalizační péči, dovolujeme si vás informovat o zahájení kompletní a rozsáhlé rekonstrukce pooperačního odd. G2 a novorozeneckého odd. intenzivní péče NEO JIP a IMP.

Rekonstrukce byla započata v lednu 2024 a měla by být ukončena nejpozději do 30. září 2024.

Předem se omlouváme za zvýšenou prašnost, míru hluku a nepohodu.

Děkujeme za pochopení

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
ředitel ÚPMD