(Praha, 28. 2.  2024) Ústav pro péči o matku a dítě a Nadační fond Kapka naděje zahájily v minulém roce intenzivní spolupráci. Výsledkem této spolupráce je pořízení dvou důležitých přístrojů pro novorozeneckou jednotku intenzivní péče v ÚPMD, v celkové hodnotě 734 233 Kč. Monitor pro záznam aEEG a EEG aktivity a digitálně řízený systém sání výrazně pomohou zvýšit samotnou péči, kvalitu života a prognózu předčasně narozených dětí v ÚPMD do budoucna.

V pražské porodnici v Podolí sídlí největší novorozenecká jednotka intenzivní péče v ČR, která poskytuje vysoce specializovanou péči nejmenším novorozencům se selhávajícími životními funkcemi z celé ČR. Jako jediné pracoviště v ČR se specializuje na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Takové pracoviště potřebuje to nejlepší přístrojové vybavení, aby specialisté z ÚPMD mohli poskytovat tu nejprofesionálnější a nejkvalitnější péči. Díky Nadačnímu fondu Kapka naděje může toto pracoviště výše uvedenou péči v Podolí prohlubovat a poskytovat i nadále.

Monitor pro záznam aEEG a EEG aktivity slouží k monitorování mozkové aktivity  malých pacientů nejen na jednotce novorozenecké intenzivní péče. Jeho velkou výhodou je rychlá použitelnost, snadná manipulace, ale především minimální obtěžování a zátěž pro dítě.

„Monitor využíváme například u dětí po komplikovaných porodech, kdy včasné zhodnocení a přesná diagnostika stavu mozku umožní rychle reagovat a cíleně zahájit příslušnou terapii – např. řízenou hypotermii (snížení tělesné teploty na 33-34 stupňů Celsia). Snížením tělesné teploty dítěte dochází ke zpomalení metabolických pochodů v mozkových buňkách a tím dětem dáváme větší šanci na možné uzdravení,“ říká prof. MUDr. Zbyněk Straňák, Ph.D., MBA, primář pediatrie v Ústavu pro péči o matku dítě. Přístroj se využívá i ke kontinuálnímu monitorování novorozeneckých křečí a účinnosti protikřečové terapie, ke zhodnocení postižení po krvácení do mozku nebo monitorování správného vývoje mozkové tkáně u předčasně narozených dětí. Snahou profesionálů v ÚPMD je zlepšení prognózy psychomotorického vývoje nejmenších pacientů, a tím zvýšení jejich šance na kvalitní budoucí život.

„Oba přístroje,monitor EEG i digitálně řízený systém sání, jsou nepostradatelnými v denní péči profesionálů v ÚPMD o rizikové a předčasně narozené novorozence. Samotné rozhodnutí o nákupu těchto životně důležitých přístrojů bylo jednoznačné. Spojení Ústavu pro péči o matku a dítě a Nadačního fondu Kapka naděje je unikátní a znamená pro předčasně narozené novorozence šanci na zlepšení prognózy, ale i zvýšení šance na kvalitní život “, říká Dita Loudilová, ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje.

„Kdyby náš dar pomohl zachránit a zlepšit kvalitu života jen jediného novorozeného děťátka, tak to stojí za to. To je mottem Kapky naděje od samého začátku. Jsem velice ráda, že jsme právě tyto přístroje mohli pořídit,“ dodala Vendula Pizingerová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje.         

„Navázání spolupráce s Nadačním fondem Kapka naděje považuji za významný krok. Za nákup nových přístrojů Kapce naděje velmi děkuji. Díky nadačnímu fondu se nám podaří zachránit a zlepšit životy našich nejmenších pacientů, shrnuje,“ doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel Ústavu pro péči o matku dítě.

  • v ČR se ročně narodí přibližně 8 500 dětí předčasně
  • nejrizikovější skupinou jsou děti s porodní váhou pod 1 000g
  • v ÚPMD je největší novorozenecká jednotka intenzivní péče v ČR
  • toto pracoviště poskytuje vysoce specializovanou péči o nejmenší novorozence se selhávajícími životními funkcemi z celé ČR
  • jako jediné pracoviště v ČR se specializujeme na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou
  • léčí novorozence i s dalšími vážnými vrozenými vadami a také různými infekčními komplikacemi
  • v ÚPMD je 24 resuscitačně- intenzivních , tzn. ventilačních lůžek a 20 lůžek nižší intenzivní péče – tzv. intermediární
  • průměrná doba hospitalizace dětí s váhou pod 1 000 g jsou 4 měsíce

Ústav pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí je špičkové zdravotnické zařízení, které se specializuje na poskytování zdravotních služeb v základních oborech gynekologie, porodnictví a neonatologie a v řadě komplementárních oborů, které úzce souvisí s péčí o ženu a dítě. Jedná se o jedno z největších gynekologicko-porodnických a novorozeneckých pracovišť v České republice.

Nadační fond Kapka naděje zvyšuje šanci na záchranu života dětských pacientů se závažným onemocněním. Pomáhá dětem a jejich rodinám skrze nákupy přístrojů, rekonstrukce dětských oddělení a lékařských pracovišť, podporu výzkumu, edukaci veřejnosti a další aktivity. Podpora Kapky naděje míří od novorozeneckých, přes pediatrická a onkologická oddělení, od roku 2018 se Kapka naděje aktivně zaobírá také problematikou v oboru dětské psychiatrie. V současné době Kapka naděje pomáhá ve více než 50 nemocnicích po celé České republice. Za 23 let svého působení financoval Nadační fond Kapka naděje nákup více než 500 lékařských přístrojů, realizoval více než 200 projektů v oblasti psychosociální péče a podporuje vědecké výzkumy v oboru hematologie a onkologie.

Kontakt pro média:

Gabriela Hošková
Tisková mluvčí ÚPMD
gabriela.hoskova@upmd.eu
+420 778 448 033