V sobotu 16. 3. 2024 byl v Ústavu pro péči o matku a dítě slavnostně uveden do provozu 88. babybox v ČR, první na území Městské části Prahy 4.

Datum 16. 3. 2024 nebylo vybráno náhodně. V tento den oslavil0 své 70. narozeniny ředitel ÚPMD, pan doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., který je na pozici ředitele úctyhodných 25 let.

V Ústavu pro péči o matku a dítě věříme a víme, že život je největším darem. Našim posláním je přivádět nové životy na svět a zachraňovat každý z nich. Otevření babyboxu v Ústavu pro péči o matku a dítě představuje další krok k naplnění našeho poslání a naší smysluplné práce pro společnost.