V současné době se vyskytuje ve zvýšené míře nejen v ČR černý kašel (pertuse). Nejohroženější skupinou jsou malí kojenci v prvních týdnech po narození, a proto je těhotným ženám doporučeno nechat se proti černému kašli přeočkovat v poslední třetině těhotenství.

Přeočkování zajistí malým kojencům dostatečnou hladinu přenesených protilátek od matky až do doby, kdy mohou být proti černému kašli sami očkováni.

K přeočkování se používá buď vakcína Adacel polio (kombinace černý kašel, záškrt, tetanus, dětská obrna) nebo Boostrix (kombinace černý kašel, záškrt, tetanus).

Samostatná vakcína proti černému kašli v současné době není k dispozici.

Pokud čekáte miminko, nechte se přeočkovat proti černému kašli, ještě než se dítě narodí!

Přeočkování je vhodné také pro všechny osoby, které přicházejí do častého kontaktu s malým kojencem, tzn. rodiče, prarodiče apod.

Přeočkování v ÚPMD zajišťuje prenatální ambulance pro všechny zájemkyně od 27. týdne těhotenství.