pracoviště telefon

Ekonomický útvar

Finanční účtárna 296 511 251
Pokladna 296 511 253
Úsek ICT 296 511 429
Úsek nákupu MTZ 296 511 262

Obchodní útvar

Úsek úhrad zdravotních služeb a smluvních vztahů 296 511 256

Technický útvar

Správa budov a areálu 296 511 868
Dispečink 296 511 860
Investiční úsek 296 511 451
BOZP a PO 296 511 343, 605 215 454

Zdravotnická technika

Oddělení biomedicínských technologií a zdravotnické techniky
Ing. Milan Hřebík, DiS.
296 511 877
737 507 222