Sekretariát ředitele

Mgr. Jitka Sobotková
vedoucí sekretariátu ředitele
telefon: 296 511 200, fax: 296 511 296
e-mail: sekretariat@upmd.eu

Mgr. Pavlína Malá
asistentka zástupce ředitele
telefon: 296 511 311, 864
fax: 296 511 296
e-mail: pavlina.mala@upmd.eu

Zuzana Strouhalová
asistentka ředitele
telefon: 296 511 200, fax: 296 511 296
e-mail: sekretariat@upmd.eu

Ivana Sturmová
objednávky do ambulance ředitele ústavu
telefon: 296 511 861, fax: 296 511 296
e-mail: ivana.sturmova@upmd.eu

Sekretariát gynekologicko-porodnický

Hana Žalmanová
aistentka primáře porodnice
telefon: 296 511 481
fax: 296 511 296
e-mail: hana.zalmanova@upmd.eu

Zuzana Strouhalová
telefon: 296 511 481
fax: 296 511 296
e-mail: zuzana.strouhalova@upmd.eu

Sekretariát pediatrie

Ivana Prchlíková
telefon: 296 511 501, 296 511 853
fax: 241 432 572
e-mail: ivana.prchlikova@upmd.eu