doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
ředitel ÚPMD
telefon: 296 511 200, 603 478 370
e-mail: reditel@upmd.eu

Mgr. Alena Dudová
hlavní sestra
telefon: 296 511 813
e-mail: alena.dudova@upmd.eu

Ing. Ivo Zachoval, MBA
ekonomický náměstek
telefon: 296 511 845
e-mail: ivo.zachoval@upmd.eu

MUDr. Jan Drahoňovský, MBA
náměstek LPP
telefon: 296 511 842
e-mail: jan.drahonovsky@upmd.eu

Ing. Vladimír Sloup
technický náměstek
telefon: 296 511 850
e-mail: vladimir.sloup@upmd.eu

JUDr. Petr Poslední
provozní náměstek, krizový manažer
telefon: 296 511 212
e-mail: petr.posledni@upmd.eu

Josef Plíhal
vedoucí ICT
telefon: 296 511 430
e-mail: josef.plihal@upmd.eu