• 19. 6. 2023

  Dětská skupina Šemík

  Operační program Zaměstnanost plus Číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_034/0000728 Název projektu: Dětská skupina Šemík Priorita:1 Budoucnost práce Cíl politiky: 4 Více sociální a začleňující Evropa – provádění Evropského pilíře sociálních práv Specifický cíl:1.2 c) Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné pomocí přístupu k cenově

  Číst více
  • 24. 6. 2021

  ÚPMD – Provoz dětské skupiny Šemík I.

  Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0017069 Název projektu: ÚPMD – Provoz dětské skupiny Šemík I. Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny

  Číst více
  • 10. 1. 2019

  ÚPMD – vybudování dětské skupiny

  Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008597 Název projektu: ÚPMD – Vybudování dětské skupiny Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou

  Číst více
  • 16. 12. 2015

  Projekt „Centrum vývojové péče“ – stavební část a dodávky zdravotnické technologie, II. část

  V rámci udržitelného rozvoje ústavu a odhodlání neustálého zlepšování zdravotní péče byly v roce 2015 rekonstruovány prostory části pavilonu „A“, kde vzniklo nové Centrum vývojové péče o perinatálně ohrožené novorozence. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku pokračovaly stavební práce, které byly koncem října završeny kladným stanoviskem stavebního úřadu. Základní myšlenkou tohoto centra je začlenění rodičů do

  Číst více
  • 21. 8. 2015

  Projekt „Centrum vývojové péče“ – stavební část a dodávky zdravotnické technologie

  Ve IV. čtvrtletí roku 2014 a I. čtvrtletí roku 2015 proběhla výběrová řízení na realizaci stavební části a dodávky zdravotnické technologie pro budované „Centrum vývojové péče“. Podrobnější informace o průběhu výběrových řízení jsou uveřejněny na webových stránkách ÚPMD v sekci veřejných zakázek. S vítězi výběrových řízení veřejné zakázky byly na dodávky zdravotnické technologie uzavřeny kupní

  Číst více
  • 15. 8. 2014

  Projekt „Centrum vývojové péče“

  V průběhu uplynulého období byly zahájeny přípravné práce projektu: Centrum vývojové péče v Ústavu pro péči o matku a dítě. Cílem projektu je: Vybudování Centra vývojové péče pro perinatálně ohrožené novorozence v rámci Perinatologického Centra ÚPMD v Praze Podolí. Vývoj a implementace nových diagnostických a terapeutických postupů u perinatálně ohrožených novorozenců. Perinatálně ohroženým novorozencem je

  Číst více