logo IROP

  • Název projektu: Bezpapírové zdravotnické zařízení s propojením na národní registry a vybudování databáze pro sdílení dat perinatologických center
  • Číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006396
  • Datum realizace: 25.4.2014 – 31.12.2021
  • Program dotace: Integrovaný regionální operační program (IROP), výzva 26.

Cílem projektu je vytvoření IS, který umožní efektivní elektronickou komunikaci a přenos informací jak v rámci ÚPMD, tak mimo něj, čímž dojde ke značnému zefektivnění sdílení a zpracování dat. V rámci projektu je předpokládaná zabezpečená komunikace s dalšími zdravotnickými zařízeními, lékaři, případně pacienty na území celé České republiky, v odůvodněných případech i v rámci EU. Významným přínosem projektu tak je mimo jiné podstatné zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti veškerých dat vznikajících v heterogenním prostředí informačních systémů implementovaných v nemocnici při zvýšené možnosti komunikace s jinými specializovanými pracovišti.

Součástí projektu je i elektronizace databáze perinatologických center v rámci České republiky. Elektronizace této agendy přispěje k zefektivnění využití dat o závažných případech řešených v rámci těchto pracovišť. ÚPMD je jako špičkové tuzemské pracoviště garantem provozu databáze perinatologických center. Implementace moderních technologií použitých při realizaci projektu vytvoří předpoklady pro budoucí navázání na další projekty realizované v rámci celostátní koncepce eHealth.