Primář
MUDr. Paulína Fučeková Heribanová
paulina.fucekova@upmd.eu
tel.: 296 511 844

Zástupce primáře
MUDr. Jaroslava Ščamburová

Staniční sestra
Kateřina Janouchová

Profil pracoviště

Anesteziologické oddělení zajišťuje anestézii a analgézii:

  • u operativy gynekologické
  • u operativy onkogynekologické
  • u operativy urogynekologické
  • u laparoskopicky prováděných operací
  • u malých gynekologických výkonů + LASERových výkonů
  • u senologických výkonů
  • u porodnické operativy
  • při spontánních porodech – porodnická analgésie (tlumení bolesti)– epidurální
  • u výkonů centra IVF (celková anestézie nebo analgosedace)
  • a konsiliární činnost na jednotce intenzívní péče

Tým tvoří lékaři se specializací anesteziologie a resuscitace s plně ukončeným postgraduálním vzděláním, popřípadě se specializovanou způsobilostí v oboru. Na našem pracovišti je každoročně poskytováno kolem 7100 anestezií, analgezií a analgosedací.

Anesteziologická ambulance (tel. 296 511 856) – zajišťuje anesteziologické předoperační vyšetření, konziliární činnost a stanovuje typ anestézie. U komplikovanějších stavů navrhuje předoperační přípravu a doplňující vyšetření.

Oddělení anestezie používá špičkovou monitorovací techniku a anesteziologické přístroje Dräger, umožňující poskytnout vysoký standard perioperační péče.

Naše pracoviště, mimo jiné, používá přístroj ROTEM při managmentu terapie krvácivých stavů, ke kanylaci centrálních žilních vstupů používáme ultrazvuk.

Epidurální analgesii podáváme naším pacientkám k porodům a taktéž k zajištění perioperační a pooperační analgesie při rozsáhlých operačních výkonech.

Na JIP ÚPMD poskytujeme intenzivní péči a v případě potřeby i rozšířenou resuscitační péči. Konziliárně se účastníme na terapii o naše pacientky.

Lékaři anesteziologické stanice

MUDr. Michal Beneš
MUDr. Hana Cvachovcová
MUDr. Sylva Dolenská
MUDr. Paulína Fučeková Heribanová
MUDr. Milena Hanousková
MUDr. Martina Kundrátová
MUDr. Jan Machač
MUDr. Ingrid Pagáčová
MUDr. Helena Popelíková
MUDr. Eva Strickerová
MUDr. Jana Šrámková

Externí lékaři

MUDr. Jitka Valníčková
MUDr. István Darász
MUDr. Lukáš Lörinc
MUDr. Zuzana Mevaldová
MUDr. Zuzana Mražíková
MUDr. Michal Skribuckij