Objednání
296 511 315
endometrioza@upmd.eu
(Doporučení od ošetřujícího lékaře není nutné.)

Vedoucí pracoviště
MUDr. Jan Drahoňovský

Zástupce vedoucího lékaře
doc. MUDr. Jiří Hanáček, Ph.D.

Lékaři
MUDr. Zdenka Dolná
MUDr. Lubomír Hašlík
MUDr. Katarína Ivánková
MUDr. Zuzana Marvanová

Sestra
Mgr. Lenka Najmanová

Profil pracoviště

V ÚPMD se dlouhodobě zabýváme komplexní léčbou závažných forem endometriózy a soustředíme pacientky s tímto onemocněním z celé České republiky. Při chirurgické léčbě hluboké endometriózy vycházíme z našich dlouholetých zkušeností s pokročilou laparoskopickou radikální pánevní chirurgií a z velmi dobře fungující mezioborové spolupráce s chirurgickou a urologickou klinikou 3. LF UK a FNKV v Praze.

ÚPMD získalo v říjnu 2017 jako jediné univerzitní pracoviště v ČR statut mezinárodního centra excelence pro léčbu endometriózy pod záštitou European Endometriosis Ligue a Stiftung Endometriose Forschung. Tento certifikát (pdf) je udělován na základě přísných kritérií pro dodržování mezinárodně uznávaných doporučených postupů při moderní diagnostice a komplexní léčbě endometriózy a po kontrole dosažených výsledků kvality poskytované péče zahraničními auditory.

V roce 2019 naše pracoviště pořádalo 5. Evropský kongres o endometrióze pod patronací European Endometriosis League, jehož se účastnilo přes 400 účastníků ze 37 zemí světa a jehož součástí byly živé přenosy operací pokročilé endometriózy z našich operačních sálů.

Náš tým

MUDr. Jan Drahoňovský, MBA – indikační ambulance (pondělí 08.00 – 14.00), jan.drahonovsky@upmd.eu
MUDr. Jiří Hanáček, Ph.D. – indikační ambulance (pátek 08.00 – 14.00), jiri.hanacek@upmd.eu
MUDr. Katarína Ivánková – dispenzarizace, katarina.ivankova@upmd.eu
MUDr. Zuzana Marvanová – dispenzarizace, zuzana.marvanova@upmd.eu
MUDr. Lubomír Hašlík – ultrazvuková diagnostika, lubomir.haslik@upmd.eu
MUDr. Zdenka Dolná – ultrazvuková diagnostika, zdenka.dolna@upmd.eu
Mgr. Lenka Najmanová – koordinátorka, gynekologická sestra, endometrioza@upmd.eu

Pro spolupracující a odesílající lékaře

Vážení kolegové,

v ÚMPD nabízíme specializovanou péči o Vaše pacientky se závažnými formami endometriózy (hluboká infiltrující endometrióza – DIE, adenomyóza, ovariální endometrióza). Vážíme si spolupráce s odesílajícími lékaři jak z řad terénních gynekologů, tak i z lůžkových gynekologických pracovišť. Nabízíme Vám možnost zaslání obrazové dokumentace z provedených operací i Vaši účast při operaci Vašich pacientek.

Kontakt: endometrioza@upmd.eu, tel.: 296 511 842, MUDr. Jan Drahoňovský

Centrum pro léčbu endometriózy pořádá 2x ročně pod hlavičkou IPVZ inovativní kurz “Endometrióza”. Na kurz je možné se přihlásit na stránkách IPVZ.

Grafy

Co je endometrióza?

Endometrióza je nezhoubné, ale přesto velmi závažné onemocnění postihující výlučně ženy, a to nejčastěji mladé ženy ve věku 20-40 let. Podstatou endometriózy je přítomnost různě velkých ložisek tkáně podobné děložní sliznici s hojnou příměsí vaziva, která se vyskytují v různých částech těla, nejčastěji však v dutině břišní – v malé pánvi. Lehčí formy endometriózy postihují pánevní pobřišnici či vaječníky, těžší formy jsou charakterizovány prorůstáním této patologické tkáně do okolních struktur a orgánů – do poševní stěny, stěny tlustého střeva, do močového měchýře, močovodů.

Endometrióza postihuje odhadem 6-10 % žen ve fertilním věku. Zdaleka ne u všech žen je však nutné operační řešení. To je nutné především u žen trpících chronickými bolestmi v podbřišku. Endometrióza se často podílí na ženské neplodnosti – odhaduje se, že 25-40 % žen léčících se s neplodností, má endometriózu. Mezi ženami trpícími chronickou pánevní bolestí se endometrióza nachází v 70-90 %.

Jaké jsou příznaky endometriózy?

Endometrióza se v některých případech nemusí nijak projevovat a v tom případě není nutné ji léčit (v cca 30 % případů).

Nejčastěji však endometriózu odhalíme u žen, které přicházejí na vyšetření pro dlouhodobě trvající bolesti v podbřišku či pro neplodnost. Endometrióza je charakterizována tendencí k recidivám.

Nejtypičtější příznaky endometriózy jsou:

  1. Bolestivá menstruace – endometriózu nacházíme zejména u těch žen, u kterých se bolestivá menstruace projevila až v průběhu života a dříve nebyla, či se postupně zhoršuje
  2. Bolestivost při pohlavním styku – charakteristická je tzv. hluboká dyspareunie – tedy bolesti v závislosti na poloze a hloubce průniku. V nejtěžších případech se ženy pro bolestivost pohlavnímu styku vyhýbají.
  3. Bolestivá defekace – bolesti při vyprazdňování stolice
  4. Bolestivá mikce – bolest břicha při močení
  5. Chronická pánevní bolest vystřelující do konečníku, beder, dolních končetin, často zhoršení bolestí vsedě
  6. Krev ve stolici či v moči v období menstruace

Jaké jsou typy endometriózy?

Rozlišujeme základní 4 typy endometriózy:

  1. Endometrióza pánevní pobřišnice (peritoneální endometrióza)

Tento typ endometriózy je charakterizován malými, povrchovými ložisky do několika mm, která jsou rozeseta po pánevní pobřišnici, což je velmi tenká blána, vystýlající dutinu břišní. I tato malá ložiska mohou způsobit poměrně velké bolesti. Řešením je v těchto případech jednoduché chirurgické odstranění či destrukce ložisek pomocí laparoskopie. Řešení těchto nejjednodušších případů endometriózy patří do spektra základních operačních zákroků každého gynekologického pracoviště.

  1. Endometrióza vaječníku (ovariální endometrióza)

Tento typ endometriózy je závažný u žen, které plánují těhotenství. Na vaječnících endometrióza vytváří cysty – dutiny naplněné hnědou tekutinou („čokoládové cysty“), které mohou dosahovat i velkých rozměrů (až 10cm). Jak cysty samy o sobě, tak i jejich opakované chirurgické odstraňování může způsobovat postupné poškození tkáně vaječníku. Proto by léčba těchto cyst u mladých bezdětných žen měla být soustředěna do specializovaných center, nejlépe s přímou návazností na metody asistované reprodukce.

  1. Endometrióza dělohy (adenomyóza)

Tento typ endometriózy není naštěstí u žen ve fertilním věku příliš častý. Jedná se o ložiska endometriózy lokalizovaná ve stěně děložní. Kromě typických příznaků endometriózy se tento typ může projevovat i velmi silným či nepravidelným děložním krvácením. U starších žen je řešením odstranění dělohy, u mladých žen plánujících graviditu je však nutné tyto případy řešit ve specializovaných centrech.

  1. Hluboká infiltrující endometrióza (DIE = deep infiltrating endometriosis)

Jedná se o nejzávažnější formu onemocnění. Endometrióza v těchto případech tvoří velké vazivové uzly, které mají tendenci prorůstat do struktur a orgánů ve svém okolí, vytvářet velmi pevné srůsty a „slepovat“ tak jednotlivé orgány velmi pevně navzájem. Nejčastěji se tyto uzly nacházejí za dělohou, v oblasti mezi pochvou a konečníkem (tzv. rektovaginální septum), mohou tak prorůstat do stěny tlustého střeva, do močovodů, do pánevní stěny. V oblasti před dělohou mohou takto infiltrovat stěnu močového měchýře. Řešením jsou v těchto případech velmi náročné operace, jejichž cílem je uzly a srůsty kompletně odstranit. Vzhledem k tomu, že jsou často nutné i současné operace na střevě, močovém měchýři či močovodu, je zde většinou nezbytná mezioborová spolupráce (chirurg, urolog). Tyto operace by měly být prováděny pouze na vysoce specializovaných pracovištích s bohatou zkušeností s řešením těchto případů a se zajištěním kvalitní mezioborové spolupráce. V ÚPMD se řešením těchto případů dlouhodobě zabýváme.

Diagnostika a léčba endometriózy v ÚPMD, mezioborová spolupráce

ÚPMD má mnohaletou tradici v diagnostice a léčbě endometriózy. Pacientky s nejzávažnější formou endometriózy – tzv. hluboká infiltrující endometrióza (DIE-= deep infiltrating endometriosis) – soustředíme z celé České republiky. Podstatou úspěchu chirurgické léčby hluboké endometriózy je zkušenost s pokročilou radikální laparoskopickou pánevní chirurgií a fungující mezioborová spolupráce. Závažné formy hluboké endometriózy řešíme převážně laparoskopicky a spolupracujeme s chirurgy a urology, kteří mají také dlouhodobou zkušenost s minimálně invazivní, tedy laparoskopickou radikální pánevní chirurgií. Výhodou dlouhotrvající a stabilní mezioborové spolupráce s malým týmem chirurgů a urologů je společná zkušenost s tímto specifickým onemocněním.

Při operacích na střevě spolupracujeme se specializovaným týmem z chirurgické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) – prof. MUDr. Robert Gürlich, DrSc. (přednosta kliniky), MUDr. Lukáš Havlůj.

Při předpokládaném výkonu na močovém měchýři či močovodu spolupracujeme se specializovaným týmem z urologické kliniky 3. LF UK a FNKV – MUDr. Petr Klézl (primář kliniky).

V diagnostice závažných případů endometriózy provádíme podrobná předoperační vyšetření na našem ultrazvukovém pracovišti.

V případech, kdy je endometrióza spojena s léčbou neplodnosti, je možné našim pacientkám nabídnout navazující péči v našem IVF centru a navázat tak metodami asistované reprodukce bezprostředně na operační řešení.

V případech podezření na postižení střeva spolupracujeme při diagnostice s radiologickým oddělením Nemocnice Jablonec nad Nisou (prim. MUDr. Jaromír Frydrych).