Ústav pro péči o matku a dítě má dlouhou tradici v léčbě neplodnosti. V rámci našeho centra nabízíme neplodným párům komplexní diagnostiku, stanovení léčebné strategie a vlastní léčbu.

Centrum pro léčbu neplodnosti ÚPMD Podolí je tvořeno 2 hlavními pracovišti, která pokrývají celé spektrum příčin neplodnosti:

Velkou výhodou centra pro léčbu neplodnosti je komplexnost poskytovaných zdravotních služeb v rámci ÚPMD. Nabízíme kompletní laboratorní zázemí, zobrazovací metody, endoskopickou operativu, vlastní léčbu neplodnosti, jak všemi dostupnými metodami asistované reprodukce, tak i v rámci imunologických příčin neplodnosti. Výhodou centra na půdě nemocnice oproti ambulantním centrům pro léčbu neplodnosti je i možnost řešit případné komplikace léčby neplodnosti na příslušných lůžkových pracovištích ÚPMD.

V případě zájmu pak našim klientkám nabízíme péči o těhotenství po léčbě neplodnosti, včetně špičkové prenatální diagnostiky, posléze vlastní péči u porodu a péči o novorozence v rámci perinatologického centra. Zajišťujeme i péči psychologa.