• Podolské nábřeží 157, 147 00, Praha 4 - Podolí
  • (+420) 296 511 111
  • info@upmd.eu
  • Čeština‎ CS English EN

Platby za výkony Centra asistované reprodukce

Platnost: od 01. 03. 2022
Výkony nehrazené pojišťovnou pro pacientky z České republiky a ze zemí Evropské Unie
název cena [Kč]
Cyklus pro samoplátce 36 000
Cyklus pro samoplátce – záloha 18 000
Cyklus pro samoplátce – doplatek 18 000
Cyklus přerušený před punkcí 1 500
Cyklus přerušený po punkci 8 000
ICSI (3-10 oocytů) 7 000
ICSI (1-2 oocyty) 2 000
ICSI (11 a více oocytů) 10 000
AH 3 000
Prodloužená kultivace 3 000
Mražení embryí (+1 rok skladování +2 nosiče) 4 500
Skladování embryí/spermií (každý započatý rok) 1 500
KET (rozmražení, transfer, katetr) 5 000
MESA, TESE 15 000
Preparace spermií a ICSI po MESA/TESE 9 000
Mražení spermií 2 500
Nativní cyklus IVF záloha 10 000
Nativní cyklus IVF doplatek 10 000
Dávka spermií dárce 1 495
Příjemkyně darovaných oocytů 13 093
Příjemkyně darovaných oocytů (cyklus,léky,ICSI,PK,kryo) 87 000
Příjemkyně DE (darované oocyty + darované spermie) 89 000
Anestézie u nepojištěných pacientů 1 200
Entonox – inhalační analgezie k výkonům IVF viz bod 3.4 tohoto ceníku
Test receptivity endometria 18 000
Provedení biopsie pro PGD 15 000
PGT aneuploidí u 1 embrya a CGH nebo NGS 8 000
PGT translokací u 1 embrya a CGH nebo NGS 10 000
PGT translokací metodou FISH 46 000
PGT translokací FISH poj. 10 000
PGT monogenních chorob 1-6 embryí 64 000
PGT monogenních chorob 10 000
PICSI 5 000
Mikrofluidní separace spermií 3 000
Provedení spermiogramu a MAR test 1 500
IUI – intrauterinní inseminace 5 000
Kontinuální monitoring vývoje embryí 6 000
Doplatek za 1 nosič – kryo 500
Dokumentace k převozu reprodukčních buněk 500
Social freezing 30 000
Mražení ovariální tkáně 10 000
Punkční jehla pro OPU v nativu 1 000
Fragmentace DNA spermií 3 500
Donor spermií (dávka spermií dárce) – doplatek k úhradě od zdravotní pojišťovny* 700
Darované oocyty (příjemkyně darovaných oocytů) – doplatek k úhradě od zdravotní pojišťovny* 9 500

* – platí pouze u vybraných pojišťoven, které částečnou úhradu výkonu poskytují

Výkony nehrazené z prostředků veřejného zdrav. pojištění pro pacientky ze zemí mimo Evropskou Unii
název cena [Kč]
Cyklus pro samoplátce 52 000
Cyklus pro samoplátce – záloha 26 000
Cyklus pro samoplátce – doplatek 26 000
Cyklus přerušený před punkcí 2 000
Cyklus přerušený po punkci 15 000
ICSI (1 – 2 oocyty) 3 000
ICSI (3 – 10 oocytů) 10 500
ICSI ( 11 a více oocytů) 15 000
AH 4 500
Prodloužená kultivace 4 500
Mražení embryí (+1 rok skladování + 2 nosiče) 6 000
Skladování embryí/spermií (každý započatý rok) 3 000
KET (rozmražení, transfer, katetr) 7 500
MESA, TESE 22 500
Preparace spermií a ICSI po MESA/TESE 13 500
Mražení spermií 4 500
Nativní cyklus IVF záloha 15 000
Nativní cyklus IVF doplatek 15 000
Dávka spermií dárce 5 000
Příjemkyně darovaných oocytů 130 000
Příjemkyně DE (včetně rozmražení a transferu) 135 000
Anestézie u nepojištěných pacientů 4 500
Provedení biopsie pro PGT 22 500
Provedení spermiogramu + MAR test 2 000
PICSI 8 000
IUI – intrauterinní inseminace 8 000
Doplatek za 1 nosič -KRYO 1 500
Fragmentace DNA spermií 4 500

Doplatky za léky pro IVF jsou účtovány dle aktuálního ceníku lékárny ÚPMD.

Náhrada výdajů/ušlého zisku/mzdy dárci v souvislosti s odběrem spermií
Dárci spermií přísluší náhrada účelně vynaložených výdajů, které mu vznikly v souvislosti s odběrem ve výši 1 000
Tato částka je vyplácena ve dvou splátkách
v den odběru 500
za 6 měsíců po kontrolním vyšetření testů (na sexuálně přenosné choroby) 500
Náhrada výdajů/ušlého zisku dárkyni v souvislosti s darováním oocytů
Náhrada ušlého zisku/mzdy, cestovní náklady a další věcné (výdaje pro dárkyni oocytů v paušální výši) 20 000