Platby za výkony Centra asistované reprodukce

Platnost: od 01. 01. 2024
Výkony nehrazené pojišťovnou pro pacientky z České republiky a ze zemí Evropské Unie
název cena [Kč]
Cyklus pro samoplátce 39 000
Cyklus pro samoplátce – záloha 19 500
Cyklus pro samoplátce – doplatek 19 500
Cyklus přerušený po punkci 1 500
   
ICSI (1 oocyt) 2 000
ICSI (2-4 oocyty) 4 000
ICSI (5-10 oocytů) 7 000
ICSI (nad 10 oocytů každý další oocyt) 500
AH 3 000
Prodloužená kultivace 3 000
Embryo Glue 2 000
Mražení embryí (+1 rok skladování +2 nosiče) 4 500
Skladování embryí/spermií/oocytů (každý započatý rok) 1 500
KET (rozmražení, transfer, katetr) 5 000
MESA, TESE 30 000
Preparace spermií a ICSI po MESA/TESE (do 10 oocytů) 9 000
Mražení spermií 2 500
Nativní cyklus IVF záloha 10 000
Nativní cyklus IVF doplatek 10 000
Použití darovaných spermií při IVF cyklu nebo IUI 3 000
Použití darovaných spermií při IVF cyklu nebo IUI – sleva pojišťovny -1 628
Použití darovaných oocytů při IVF cyklu 25 000
Použití darovaných oocytů při IVF cyklu – sleva pojišťovny -12 878
Anestézie u nepojištěných pacientů 1 600
Entonox – inhalační analgezie k výkonům IVF viz bod 3.4 tohoto ceníku
Test receptivity endometria 14 000
Provedení biopsie pro PGT+AH+PK 15 000
PGT M monogenních chorob 1 embryo 10 000
PGT A screening aneuploidií 1 embryo 8 000
Mikrofluidní separace spermií 3 000
Oxisperm 1 500
Provedení spermiogramu a MAR test 1 500
IUI – intrauterinní inseminace 5 000
Kontinuální monitoring vývoje embryí 6 000
Doplatek za 1 nosič – kryo 800
Dokumentace k převozu reprodukčních buněk 1 000
Social freezing 30 000
Mražení ovariální tkáně 10 000
Punkční jehla pro OPU v nativu 1 000
Fragmentace DNA spermií 3 500

* – platí pouze u vybraných pojišťoven, které částečnou úhradu výkonu poskytují

Výkony nehrazené z prostředků veřejného zdrav. pojištění pro pacientky ze zemí mimo Evropskou Unii
název cena [Kč]
Cyklus pro samoplátce 52 000
Cyklus pro samoplátce – záloha 26 000
Cyklus pro samoplátce – doplatek 26 000
Cyklus přerušený před punkcí 2 000
Cyklus přerušený po punkci 15 000
ICSI (1 – 2 oocyty) 3 000
ICSI (3 – 10 oocytů) 10 500
ICSI (11 a více oocytů) 15 000
ICSI za 1 oocyt navíc 750
AH 4 500
Prodloužená kultivace 4 500
Mražení embryí (+1 rok skladování + 2 nosiče) 6 000
Oxisperm 2 200
Fluidní separace spermií 4 500
Skladování embryí/spermií/oocytů (každý započatý rok) 3 000
KET (rozmražení, transfer, katetr) 7 500
MESA, TESE 45 000
Preparace spermií a ICSI po MESA/TESE (do 10 oocytů) 13 500
Mražení spermií 4 500
Nativní cyklus IVF záloha 15 000
Nativní cyklus IVF doplatek 15 000
Použití darovaných spermií přo IVF cyklu nebo IUI 5 000
Příjemkyně darovaných oocytů 130 000
Příjemkyně DE (včetně rozmražení a transferu) 135 000
Anestézie u nepojištěných pacientů 4 500
Provedení biopsie pro PGT 22 500
Provedení spermiogramu + MAR test 2 000
PICSI 8 000
IUI – intrauterinní inseminace 8 000
Doplatek za 1 nosič -KRYO 1 500
Fragmentace DNA spermií 4 500

Doplatky za léky pro IVF jsou účtovány dle aktuálního ceníku lékárny ÚPMD.

Náhrada výdajů/ušlého zisku/mzdy dárci v souvislosti s odběrem spermií
Dárci spermií přísluší náhrada účelně vynaložených výdajů, které mu vznikly v souvislosti s odběrem ve výši 1 000
Tato částka je vyplácena ve dvou splátkách
v den odběru 500
za 6 měsíců po kontrolním vyšetření testů (na sexuálně přenosné choroby) 500
Náhrada výdajů/ušlého zisku dárkyni v souvislosti s darováním oocytů
Náhrada ušlého zisku/mzdy, cestovní náklady a další věcné (výdaje pro dárkyni oocytů v paušální výši) 25 000